Bioextrax ingår samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingår ett samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter. Den första delen av samarbetet ska vara klart första kvartalet 2023. Det kommer att möjliggöra för parterna att, tillsammans med ledande compounderare för biobaserade material, validera Bioextrax teknologi avseende PHA-produktion med sukros som råvara i 10-600 liters reaktorer och genomföra en ”commercial scale economic feasibility study”. Om den första delen av samarbetet är framgångsrikt, är parternas intention att påbörja “good faith” förhandlingar avseende ett långsiktigt kommersiellt avtal och efter det påbörja uppskalning av produktion, först till ca 10 000 liter reaktorer och efter det vidare till industriell skala.

PHA-produktproverna i den första delen av samarbetet kommer produceras av både Bioextrax R&D avdelning i Lund och av Bioextrax uppskalningspartner Bioproceed i Münster. Multi-kg PHA produktprover kommer att testas av parterna och compounderarna. Parterna står för sina egna kostnader och kostnader relaterade till Bioproceed delas 50/50 mellan parterna.

För ackumulation av PHA-granulat kommer Bioextrax patentansökta sockerbaserade PHA-ackumulationsmetod att användas och för extraktion av PHA-granulat kommer Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod att användas.

”Vi är glada att kunna offentliggöra detta samarbetsavtal efter många månader av detaljerat förberedelsearbete mellan de två teamen, och vi hoppas att detta är starten på en långsiktig relation med denna världsledande sockerproducent och med de involverade compounderarna. Detta sockerbolag är en ideal partner för Bioextrax att validera och så småningom skala upp och brett kommersialisera Bioextrax teknologi för att producera PHA med sukros som råvara.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2022.

För mer information, kontakta:

Edvard Hall, CEO

Mobil: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och livsmedelsindustrin och produktion av keratinrika mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök