Bioextrax offentliggör tilläggsdokument inför listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax" eller "Bolaget") offentliggör kompletterande information inför första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") den 29 november 2022. Informationen kompletterar, i enlighet med Nasdaq First North regelverk, det prospekt som Bioextrax publicerade den 3 oktober 2022.

Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen. Tilläggsdokumentet utgör inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänt av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument. Tilläggsdokumentet återfinns på Bioextrax hemsida www.bioextrax.com.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70-674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 08.30. 

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com.

News archive

Search