Sista dagen för handel i teckningsoptionerna av serie TO3 i Bioextrax är idag, den 12 september 2023

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3 är idag den 12 september 2023. Lösenperioden för teckningsoptionerna löper till den 14 september 2023. Fem (5) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna två (2) nya aktier i Bioextrax till ett lösenpris om 2,80 SEK per aktie.

Sammanfattning av instruktioner och viktiga datum
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 11 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 14 september 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 12 september 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 14 september 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bioextrax.com.

News archive

Search