Investerare

Tilläggsdokument avseende upptagande till handel på Nasdaq FNGM 2022

Tilläggsdokument:  Tilläggsdokument Bioextrax 2022

Investerare

Investorsidorna förser investerare och media med en översikt om Bioextrax ekonomiska resultat, information om Bioextrax-aktiens utveckling samt bolagsstyrning.

Här finner du även tidigare rapporter och vår finansiella kalender med information om olika aktiviteter. Bioextrax AB är ett svenskregistrerat och börsnoterat företag baserat i Lund. Företagets aktier är listade på First North Growth Market den 29 november.

Vision

Bioextrax vision är att vara världsledande och radikalt transformera de industrier till vilka Bioextrax teknologier erbjuds, genom att drastiskt sänka både produktionskostnaderna och de miljömässiga effekterna för respektive process. Bioextrax vision är att aktivt bidra till ett mer resurseffektivt användande av råvaror och till ett mer hållbart samhälle.

Verksamhet

Bioextrax är ett bioteknikföretag som är specialiserat på utveckling och kommersialisering av tekniska plattformar som kan användas för produktion av miljövänliga material. Bioextrax erbjuder licenser för användning av sina patenterade teknologier.

IR-Kontakt

Edvard Hall, CEO
edh@bioextrax.com
+46 73 626 76 43

Sök

Västra Hamnen Corporate Finance initierar bevakning av Bioextrax (Engelsk text)

Finansiell kalender

Februari 16, 2024
Bokslutskommuniké 2023

Maj 8 2024
Årsredovisning 2023

Maj 16, 2024
Delårsrapport Q1 2024

Maj 23, 2024
Årsstämma

Augusti 20 2024
Delårsrapport Q2 2024

November 19 2024
Delårsrapport Q3 2024