Västra Hamnen Corporate Finance initierar bevakning av Bioextrax

Västra Hamnen Corporate Finance initierar bevakning av Bioextrax AB (publ.) och sätter ett motiverat värde på 10,5 kronor per aktie. Hela initiala analysen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på vhcorp.se.

Nyhetsarkiv

Sök