Styrelse och ledande befattningshavare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO 3

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar att medlemmar av Bolagets styrelse och ledning avser nyttja minst 1,3 miljoner teckningsoptioner av serie TO 3 för teckning av nya aktier i Bolaget. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 1,5m SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 3 pågår fram till och med den 14 september 2023.

Bioextrax har mottagit information från ledande befattningshavare och styrelseledamöter om att de avser nyttja totalt minst 1,3 miljoner teckningsoptioner av serie TO 3, vilket innebär cirka en halv miljon aktier och en investering på cirka 1,5 mSEK. Detta motsvarar cirka 13 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 3.
 
”Jag vill påminna om att innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för teckning av aktier ska meddela detta i god tid före den 14 september 2023. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast den 14 september 2023 förfaller utan värde. Innehavare som inte vill utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dem. Handel med teckningsoptioner pågår till och med den 12 september 2023.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

Nyhetsarkiv

Sök