Inbjudan till visning av Bioextrax uppskalningsanläggning

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) har som tidigare kommunicerats investerat i en uppskalningsanläggning för demonstration av bolagets teknologier. Bioextrax bjuder nu in allmänheten till öppet hus i dess lokaler på Skiffervägen 76 i Lund den 20 juni 2023 kl 13-15, då det kommer att ges möjlighet att se den nyinstallerade anläggningen.

Under 2022 identifierade ledningen i Bioextrax ett behov av tillgång till uppskalningskapacitet och produktionsvolymer. I slutet av 2022 ingicks därför ett avtal med en leverantör av utrustning, som nu har levererats och installerats. Med anledning av detta flyttade Bioextrax i februari 2023 till större och bättre anpassade lokaler. Då uppskalningsanläggningen har genererat stort intresse bland aktieägare, partners och allmänheten, bjuder Bioextrax nu in till öppet hus den 20 juni kl 13-15. Då kommer det att ges möjlighet att se utrustningen samt ställa frågor till bolagsledningen. Anmälan sker via e-post till edh@bioextrax.com senast den 16 juni 2023.

Anläggningen som nu är installerad är cirka 20 gånger större än de reaktorer vi tidigare har haft och den kommer ge oss väsentligt större möjligheter att demonstrera våra teknologier, förse kunder med provmaterial och därmed accelerera vår licensförsäljning. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete för att på kort tid få den på plats. Vi är väldigt stolta över resultatet och ser fram emot att få visa upp anläggningen. För den som är intresserad men inte har möjlighet att ta sig till Lund den 20 juni rekommenderar jag att följa oss på LinkedIn, där vi framöver kommer att lägga upp bilder.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Nyhetsarkiv

Sök