Flaggning i Bioextrax AB (publ)

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att bolagets aktieägare Richard Tooby har passivt, igenom företrädesemission passerat flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bolaget har informerats om att Richard Tooby har passivt minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5 procent. Totalt innehav före transaktionen var 785 000 aktier, motsvarande 5,03% och efter emissionen samma antal aktier men motsvarande 3,08% av aktierna och rösterna i Bolaget.

Informationen är sådan som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2022, kl 15.10 CET.

Nyhetsarkiv

Sök