Edvard Hall utsedd till VD för Bioextrax

Styrelsen i Bioextrax AB (publ.) har utsett Edvard Hall till ny VD från 1 januari 2023. Edvard efterträder Per Erik Velin som har varit interim VD sedan maj 2022. Per Erik kommer vara kvar i bolaget i en roll som Chief Commercial Officer.

Edvard har arbetat i Bioextrax sedan 2017 och var VD fram till maj 2022. Sedan dess har Edvard varit Director Business Development i Bolaget. Edvard har en juristexamen från Lunds universitet, en kandidatexamen i finansiering från Lunds universitet, samt en master i internationell utveckling från the London School of Economics.

Under våren och sommaren 2022 utvärderade Bioextrax olika möjligheter att få tillgång till uppskalningskapacitet och produktionsvolymer genom exempelvis ett förvärv. Detta tog en stor del av ledningsgruppens tid i anspråk och krävde en VD-funktion med erfarenhet av produktionsverksamhet, vilket Per Erik kunde bidra med. Slutsatsen från detta arbete är att en optimal lösning för bolaget är att förvärva en anläggning som möjliggör demonstration av Bolagets teknologier för att kunna accelerera dess licensförsäljning samt också produktion av en mindre mängd PHA (några ton per år) för marknadsintroduktion och provvolymer. Förvärv av en sådan anläggning har möjliggjorts genom den nyss avslutade nyemissionen. Utöver att säkerställa möjlighet till uppskalningskapacitet har Per Erik under det senaste halvåret implementerat nya rutiner och arbetssätt, exempelvis i form av tydligare rollfördelning och mer systematiskt kundarbete, vilket möjliggör en fortsatt tillväxt för Bioextrax. 

"Tillsammans med ledningsgruppen gjorde styrelsen i Bioextrax tidigare i år bedömningen att vi behövde genomföra två förändringar för att accelera försäljningen av våra teknologier och bli det världsledande bolag vi har ambition och potential att bli. Vi behövde demonstrera våra processer i större skala och snabbare leverera produkt från laboratoriet, och vi behövde stöpa om organisationen från ett R&D-bolag till ett kommersiellt bolag. Per Erik fick detta i uppdrag och han har genomdrivit planen på ett mycket förtjänstfullt sätt. Edvard Hall har en lång historia i Bioextrax och kan bolaget utan och innan. Med fortsatt stöd från Per Erik bedömer styrelsen att Edvard är rätt person att ta Bioextrax till nästa nivå." säger Mats Persson, styrelseordförande i Bioextrax.

"Efter nytillskott i familjen under sommaren 2022 är jag nu redo att återinträda i rollen som VD för Bioextrax. Per Erik har gjort ett fantastiskt arbete för att säkra finansiering och märkbart effektiviserat våra arbetsmetoder, samtidigt som vi har tagit viktiga steg i olika kundprojekt. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Per Erik för detta arbete och jag är väldigt glad över att han kommer att fortsätta vara en del av teamet framöver." säger Edvard Hall.

Informationen är sådan som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande  den 17 november 2022 kl 19.00.

Nyhetsarkiv

Sök