Bioextrax påbörjar projekt med en av världens största godisproducenter

Bioextrax AB (publ) meddelar att ett utvärderingsprojekt avseende bioplasten PHA har påbörjats med en av världens största godisproducenter (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”). Initialt kommer Bioextrax att leverera mindre mängder PHA och vid en lyckad utvärdering kommer tester i större skala att påbörjas.

Under den första fasen av utvärderingen ska Godisproducenten utvärdera tre olika prover av PHA extraherade med Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod. Skillnaden mellan proverna kommer att vara vilken metod som används för separation av PHA-granulerna efter extraktionen. Vid lyckat resultat från denna första fas kommer större mängder PHA från en eller flera av proverna att produceras av Bioextrax och därefter utvärderas av den potentiella kunden. Den första fasen av projektet finansieras genom en betalning om 3000 USD från Godisproducenten till Bioextrax. Leverans av de första tre proverna beräknas ske i slutet av maj 2022.  

Godisproducenten är ett världsledande företag och det är glädjande att de väljer Bioextrax som partner. Deras långsiktiga mål är att ersätta icke-nedbrytbara material i ett antal olika produkter, exempelvis i tuggummi. Utvärderingen gäller PHA med långa polymerkedjor, så kallad medium chain length PHA (”mcl-PHA”), vilket ger elastiska och filmformande egenskaper. I dagsläget finns inte denna typ av mcl-PHA kommersiellt tillgänglig. Bioextrax patenterade extraktionsmetod möjliggör kommersiell tillverkning av denna typ av mcl-PHA, vilket öppnar upp nya och spännande applikationer för PHA. Vi ser Godisproducenten som en potentiellt viktig partner för en bred kommersialisering av vår mcl-PHA-teknologi.”säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök