Bioextrax meddelar sista dag för handel i BTA

Företrädesemissionen i Bioextrax är registrerad och handel med BTA upphör.

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar att företrädesemissionen av aktier som beslutades av styrelsen den 18 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer därmed ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 16 maj 2024 och stoppdagen är den 20 maj. Nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 22 maj 2024.
 
Rådgivare och emissionsinstitut
Skill Advokater KB är legal rådgivare till bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Nyhetsarkiv

Sök