Bioextrax förvärvar uppskalningsanläggning

Bioextrax AB (publ.) har skrivit avtal med leverantör om inköp av en uppskalningsanläggning som kommer att levereras i slutet av första kvartalet 2023. I samband med detta flyttar Bolaget till nya och bättre anpassade lokaler.

Under våren och sommaren 2022 utvärderade Bioextrax olika möjligheter att få tillgång till uppskalningskapacitet och produktionsvolymer genom exempelvis ett förvärv. Slutsatsen från detta arbete är att en optimal lösning för bolaget är att förvärva en anläggning som inte bara möjliggör demonstration av Bolagets teknologier för att kunna accelerera dess licensförsäljning, utan även produktion av en mindre mängd PHA (några ton per år) för marknadsintroduktion och provvolymer. Bolaget meddelar idag att avtal med leverantör av utrustning har ingåtts och anläggningen beräknas levereras i slutet av första kvartalet 2023. Under första kvartalet kommer Bolaget också att flytta till nya, billigare och större  lokaler och därmed säkerställa förutsättningarna för installationen av uppskalningsanläggningen.

"Vi är mycket nöjda med att kunna meddela att vi nu designat och beställt en uppskalningsanläggning som kommer att ge oss väsentligen större möjligheter att förse kunder med provmaterial och därmed accelerera vår licensförsäljning. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete att på kort tid, tillsammans med leverantören, designa en anläggning som vi anser uppfyller de högt ställda krav vi hade satt upp. Att det dessutom blir till en betydligt lägre kostnad än vad vi tidigare räknat med är naturligtvis extra glädjande.", säger Per Erik Velin.

Nyhetsarkiv

Sök