Bioextrax AB (publ.) förstärker sin organisation och utser Advisory Board

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att företaget stärker sin organisation och utser strategiska rådgivare och dörröppnare, med omgående tillträde. Bioextrax befinner sig i en expansiv tillväxtfas och förstärker nu organisationen för kommersialiseringen. Företaget avser att ytterligare utöka Advisory Board framöver.

”Jag är mycket glad över att välkomna våra rådgivare, varav flera är världskända namn inom PHA-industrin, till Bioextrax Advisory Board. Alexander, Yossi, Nicolas, Kjell-Ivar och Dane kommer med sina samlade kompetenser och erfarenheter bidra inom flera områden. Jag ser framemot att vi tillsammans ska skapa bästa möjliga värde för företagets olika intressegrupper – framför allt aktieägare, kunder och medarbetare”, säger Edvard Hall, CEO Bioextrax.

Bioextrax Advisory Board:

Alexander Steinbüchel, är Senior Professor vid Münster universitet och ledde under många år universitets avdelning för molekylär mikrobiologi och bioteknik. Han anses vara en av de ledande personerna som har hjälpt till att bygga upp PHA som ett forskningsområde och som har lagt grunden för en kommersialisering av materialet. Tidigare var Alexander rådgivare till Monsanto, idag en del av Bayer, som är ett tyskt kemi- och läkemedelsföretag med en omsättning om ca. 500 miljarder kronor.

Yossi Shabtai, började som forskare vid MIT för att därefter arbeta under 12 år som Principal Scientist och Director of Fermentation Operation på Metabolix. Företaget var en tidig pijonär i branschen och en av de första stora producenterna av bioplasten PHA. Yossi är idag en global ”thought leader” inom PHA.

Nicolas Nouvel, har en PhD från Cambridge universitet i polymerkemi och har de senaste åren haft seniora roller inom den globala polymerindustrin, senast på Lubrizol i rollen som Global Account Manager. Lubrizol som är en amerikansk leverantör av specialkemikalier har en årlig omsättning om ca. 60 miljarder kronor.

Kjell Ivar Bache har en master i ekonomi från Cambridge universitet och har under de senaste tjugo åren haft ledande befattningar inom det norska näringslivet. Sedan 2014 är han CEO för BioBag Group, som är en ledande producent och leverantör av komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. BioBag Group med huvudkontor i Norge förvärvades nyligen av Novamont, som är en av världens största producenter av biobaserade och biologiskt nedbrytbara produkter.

Dane Momcilovic, har en PhD i analytisk kemi från Lunds universitet. Dane har även varit verksam som Assistant Professor vid avdelningen för fiber- och polymerteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 2010 anslöt sig Dane till bolaget Nexam Chemical där han bl.a. hade rollen som CTO. Idag är Dane Momcilovic CTO vid Polygiene AB,

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 736 267 643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök