Amerikanskt företag utnyttjar option för förlängd och utökad licens

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 15 juni 2023 att bolaget ingått ett licensavtal med en amerikansk start-up avseende licensiering av Bioextrax teknologier för produktion av PHA. Genom avtalet fick det amerikanska företaget en tidsbegränsad rätt till en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko med Bioextrax teknologier. Det amerikanska företaget har nu valt att utnyttja sin option för att påbörja period två, med start i oktober 2023, vilket innebär en betalning om 25 000 USD/månad till Bioextrax och en rätt att producera 1 000 ton PHA per år för kunden.

Det nyetablerade amerikanska produktutvecklingsföretaget har som huvudsakling inriktning att kommersialisera formuleringar för styva förpackningar baserat på PHA. Genom licensavtalet med Bioextrax får företaget, under förutsättning att överenskomna volymsmål uppnås, rätt till en exklusiv licens för att med Bioextrax teknologier producera vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Mexiko och Brasilien. Avtalet ger också rätt att på icke-exklusiv basis producera PHA för andra applikationer inom dessa länder. Bioextrax redan pågående projekt med andra potentiella producenter i nämnda länder är undantagna från exklusiviteten.
 
Under den första optionsperioden, som sträcker sig till 30 september 2023, kunde det amerikanska företaget välja att förlänga optionen med en andra period om max 10 månader mot en kostnad av 25 000 USD/månad för bibehållen exklusivtet. Det amerikanska företaget har nu valt att initiera den andra perioden med start i oktober 2023, vilket ger kunden möjlighet att producera upp till 1 000 ton PHA/år. Efter andra optionsperiodens utgång, eller om företaget tidigare vill öka produktionsvolymen över 1 000 ton, utgår en licensavgift på 50 000 USD/månad fram till dess att kommersiell skala – definerat som 2 000 ton PHA/år – har uppnåtts. I kommersiell skala baseras licensavgiften istället på producerad volym. I det fall det amerikanska företaget väljer att inte förlänga exklusiviteten, eller inte når upp till vissa satta produktionsmål, förfaller exklusiviteten omedelbart.
 
”Det amerikanska företaget har spenderat våren och sommaren med att utvärdera vår teknologi och föra dialog med investerare och partners, samt besökt oss för att titta på vår uppskalningsanläggning. Att de efter denna utvärdering väljer att gå vidare är oerhört glädjande. Utöver intäkterna som detta licensavtal kommer att generera ser vi den tekniska valideringen som ett stort steg framåt. Installation och uppskalning av våra teknologier med kunden kommer att påbörjas redan nu i september.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

Nyhetsarkiv

Sök