Bioextrax utser Per Erik Velin till CCO

Bioextrax AB (publ.) fortsätter att växa och har utsett Per Erik Velin till Chief Commercial Officer (CCO). I övrigt kommer ledningsgruppen fortsatt bestå av Edvard Hall som VD, Mohammad H.A. Ibrahim som CTO, Klas Ingstorp som COO och Richard Tooby som går över till en roll som Head of Special Projects.

Per Erik Velin ansluter till Bioextrax den 1:e mars som CCO och kommer att ingå i ledningsgruppen. I denna roll kommer Per Erik, tillsammans med VD Edvard Hall, ansvara för att kommersialisera Bioextrax kundprojekt. Per Erik har innehaft flera exekutiva befattningar i internationella företag såsom Perstorp, Diab och Saint-Gobain. Bland annat har Per Erik varit VD för Perstorp i Japan, Executive Vice President Americas för Diab samt VD för Saint-Gobain API i Nederländerna.

”Bioextrax är ett spännande bolag med en intressant och lovande teknologi. Jag hoppas och tror att mina erfarenheter av att bygga långsiktiga affärer och vårda kundrelationer kommer till nytta i den spännande resa som Bioextrax har framför sig.” säger Per Erik Velin

”Vi är väldigt glada över att välkomna Per Erik i teamet. Per Erik har en lång internationell karriär bakom sig vilket kommer addera kompetens och erfarenhet till Bioextrax. Vi har en växande portfölj med kundprojekt och genom denna förstärkning räknar vi med att accelerera vår kommersiella utveckling.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.   

News archive

Search