Bioextrax utser Klas Ingstorp till Chief Operating Officer (COO)

Bioextrax AB (publ.) har utsett Klas Ingstorp till COO och Klas kommer ingå i ledningsgruppen. Klas Ingstorp har mer än 25 års erfarenhet från processkemibolaget Perstorp AB, ett bolag med ca SEK 13,5 miljarder i omsättning. Under sina mer än 20 år i chefsbefattningar på Perstorp har Klas varit bland annat 1) Fabrikschef för specialpolyol-tillverkningen på produktionsställe Perstorp, Sverige, 2) Platschef för hela fodertillsatsproduktionen på produktionsställe Vapi, Indien, 3) Chef för olika globala Perstorp Engineering-grupper, såsom Process, El, Instrument och Mekanik, 4) samt EHS-Q ansvarig inom Perstorp Global Technology.

På Bioextrax kommer Klas att ansvara för Operations & EHS-Q. Operations innefattar bl.a. design och driftssättning av kunders fabriker som nyttjar Bioextrax teknologier. Därigenom kommer han understödja redan pågående licensavtal, men framförallt också ett flertal ytterligare nya förväntade stora licensavtalskunder under 2022. EHS-Q innefattar bl.a. Miljö, Hälsa, Säkerhet och Kvalitet, men också certifieringar av olika slag, såsom ISO och FAMI-QS. Vidare kommer Klas breda erfarenhet av styrelse- och ledningsgruppsarbete att bidra starkt till att ytterligare höja kompetensnivån på Bioextrax som stor global leverantör och listat bolag.

I övrigt kvarstår ledningsgruppen med Edvard Hall som VD, Mohammad H.A. Ibrahim som CTO och Richard Tooby som Head of Marketing & Sales.

Klas kommer i sin roll som COO att tillsammans med sitt framtida team att ansvara för implementering av Bioextrax teknologier vid kunders anläggningar, den löpande tekniska supporten till licenstagare samt för processoptimeringar.

I samband med att Klas nu tillträder som COO, kommer Bioextrax få tillgång till Klas utomordentliga breda kontaktnätverk. Ett första resultat av detta är att Klas tidigare chef och parhäst från åren 1996-2020, Tomas Andersson, kommer börja med omedelbar verkan som rådgivare åt Bioextrax kring industriell processdesign och optimeringar. Tomas Andersson har en 40-årig historia inom Perstorp AB varav större delen som ansvarig för den globala teknikguppen med titeln Vice President Global Technology Investments.

”Bioextrax är i en otroligt intressant fas där många pågående kundprojekt börjar mogna och där min kompetens kommer väl till pass, dvs att ta teknologin från utvärderingar till faktiska implementeringar och industrialisering. Att implementera processteknologier i stor skala är vad jag har spenderat hela mitt arbetsliv med att göra och jag brinner för det. Att få utnyttja min kompetens i ett snabbt växande bolag som jobbar med några av världens största företag inom sina respektive industrier och har en teknologi som både sänker kostnaderna för kunderna samt bidrar till en mer hållbar värld, är otroligt motiverande.” säger Klas Ingstorp

”Vi är väldigt glada över att Klas har valt att ansluta till Bioextrax. Vi är i en fas i vår kommersialiseringsresa där våra teknologier ska implementeras och valideras i allt större skala, samtidigt som våra nuvarande och flertal ytterligare förväntade stora licenstagare under 2022 behöver löpande operationell support. Genom att ha designat och driftat storskaliga polymerfabriker både i Sverige och utomlands, vet Klas vad våra kunder behöver.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.    

News archive

Search