Bioextrax beviljas anslag från Vinnova för projekt tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping

Bioextrax AB (publ), som är verksamt inom industriell bioteknik, har beviljats anslag från Vinnova för ett projekt som kommer att genomföras tillsammans med H&M-gruppen, Högskolan i Borås och Muehlmeier Bodyshaping. Beviljat bidrag är på totalt 1 590 000 svenska kronor, varav 290 000 kronor tillfaller Bioextrax. Syftet med projektet är att ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara ersättningar för de polyuretanskum som exempelvis används i många kläder och möbler.

Bioextrax tillsammans med övriga parter ansökte i mars om finansiering inom utlysningen "Hypotesprövning steg 2 inom Bioinnovation vår 2020". Genom projektet ska en metod utvecklas för att kombinera keratinrika mikrofibrer å ena sidan, och biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer (PHAs), å andra sidan. Målet är att producera helt biobaserade och biologiskt nedbrytbara alternativ till flexibla polyuretanskum. De två materialen som ska kombineras produceras genom olika processteknologier patenterade av Bioextrax. Högskolan i Borås står för att ta fram formuleringarna enligt vilka dessa ska kombineras. Projektet löper över 2 år och eventuell kommersialisering vid lyckade resultat skulle kunna påbörjas inom 1-2 år efter projektets slut. H&M och Muehlmeier är med i projektet som representanter för de kunder som kan komma att köpa det material som utvecklas. Den första applikationen som projektdeltagarna riktar in sig på är skum för BH-kupor, men det finns många andra tilltänkta applikationer.

”Polyuretanskum ingår i många av de produkter vi använder i vår vardag, som exempelvis madrasser, möbler och kläder. Nuvarande processer för tillverkning och avfallshantering av dessa skum bidrar på ett signifikant vis till både koldioxidutsläpp och nedskräpning i naturen. Vi hoppas och tror att våra material kan vara del av en lösning på dessa miljöproblem. Med en årlig global konsumtion av polyuretanskum om ca 10 miljoner ton, så är vår potentiella lösning en mycket intressant kommersiell möjlighet,” säger Edvard Hall, VD på Bioextrax.

H&M-gruppen har som mål att år 2030 ska alla våra material vara återvunna eller mer hållbart framtagna. För att nå vår målsättning stöttar vi bland annat flertalet utvecklingsprojekt gällande hållbara material och Bioextrax är ett väldigt bra exempel på den typen av projekt. Polyuretanskum är ett av de material där vi söker efter en ersättare som bör vara baserad på återvunnen eller förnyelsebar råvara och biologiskt nedbrytbar samtidigt som det fortfarande ska uppfylla alla de kvalitativa, visuella och ekonomiska krav som vi ställer på våra produkter.” säger Martin Ekenbark, PM på H&M Group.

News archive

Search