Bioextrax AB (publ) utser Lars Isaksson till CFO på deltid

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 31 juli 2020 utsett Lars Isaksson till ny CFO på deltid. Tidigare CFO Emil Bendroth kommer att finnas tillgänglig för Bolaget under en övergångsperiod.

Lars Isaksson har 15 års erfarenhet från redovisningsbranschen som delägare i redovisningsbyrån Adderat. I denna roll har han hjälpt små och medelstora bolag, inklusive andra noterade bolag på Spotlight Stock Market, med bokslut, rapportering samt rådgivning i ekonomifrågor. Lars är ekonomie kandidat från Ekonomihögskolan i Lund.

”Bioextrax har arbetat med Lars under en längre tid då han är delägare på Adderat, redovisningsbyrån Bioextrax använt sedan 2019. Samarbetet med Lars och Adderat har fungerat mycket bra. Vi tror också att det finns effektivitetsvinster i att ha en CFO som också leder bokföringsarbetet,” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Emil Bendroth slutar idag, men kommer att finnas tillgänglig för eventuella frågor för att säkerställa en smidig övergång.

Emil Bendroth har sedan maj 2020 fungerat som Bolagets CFO på deltid. Emils andra åtagande har dock tagit mer tid i anspråk än vad som tidigare prognostiserats, och då det inte verkar som denna arbetsbörda kommer att minska, har vi tillsammans med Emil kommit överens om denna lösning. Vi önskar Emil stort lycka till framöver!”  säger Edvard Hall, VD på Bioextrax.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

News archive

Search