Bioextrax AB (publ.) erhåller besked om patentgodkännande i Europa

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att det Europeiska Patentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt patentet EP 4023759 som avser en sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA. Godkännandet följer det tidigare preliminära godkännandet från EPO som meddelades den 9:e september 2022.

Patentet avser en ny biobaserad produktionsprocess som möjliggör en omvandling av socker till värdefullare produkter, såsom biobaserad och biologiskt nedbrytningsbar plast (PHA) och biprodukten hydrolyserat encelligt protein. Den stora fördelen med den patentsökta processen är att det krävs en mindre mängd socker, i förhållande till konkurrerande metoder, för att producera ett kg PHA. Detta innebär enligt Bioextrax att den patentsökta processen ger en signifikant lägre produktionskostnad. Det Europeiska patentet är baserat på en prioritetsansökan och den nationella fasen kommer inledas under sommaren 2023. Patentet gäller fram till år 2040.

 

”Detta är ett väntat men ändå mycket glädjande besked att vi nu kan bekräfta patentgodkännandet från EPO. Patentet stärker vår position genom att Bioextrax nu kan erbjuda kunder en patenterad helhetslösning för att från socker producera bioplasten PHA. Ett starkt skydd av Bioextrax immateriella tillgångar är viktigt för fortsatt framgångsrik affärsutveckling och licensering av våra teknologier.” säger Per Erik Velin, VD, Bioextrax

 

 

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD

Telefon: +46 (0) 70-674 21 85

E-post: pev@bioextrax.com

 

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

 

Informationen är sådan som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-02 08:30 CET.

News archive

Search