Bioextrax AB (publ) erhåller besked om kommande godkännande av patent i Europa

Bioextrax AB (publ) meddelar att de har mottagit besked från det europeiska patentverket, EPO, om ett kommande godkännande för patentansökan avseende en teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035.

Patentansökan täcker en biobaserad process för utvinning av bioplast från bioplast-producerande mikrober. Som framgår av Bioextrax publicerade memorandum (som går att finna via www.bioextrax.com/investor-relations/) har motsvarande patentansökan mottagit ”Notice of Allowance” från de amerikanska patentmyndigheterna.

Europa är den globalt sett viktigaste marknaden för PHA och teknologin som täcks av detta patent är den främsta anledningen till vår kostnadsfördel gentemot konkurrensen. Därför är det mycket glädjande att vi nu har fått besked om att patentet kommer att beviljas.” Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.45 CET, den 31 mars 2020.

News archive

Search