Bioextrax AB förstärker sin organisation och utser Head of Communications, People & Culture

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att företaget stärker sin organisation och utser Helena Raihle till Head of Communications, People & Culture, på deltid, med omgående tillträde.

Bioextrax befinner sig i en expansiv tillväxtfas, och rekryteringen är en del av företagets strategiska inriktning för de kommande årens kommersialiseringsresa. Helena Raihle har en omfattande bakgrund som kommunikationsspecialist inom Corporate Communications och kommer närmast från AAK AB, ett företag som är specialiserat på växtbaserade oljor som ingredienser i en rad olika konsumentprodukter. Helena har mångårig erfarenhet från olika tjänster inom såväl extern som intern kommunikation vid Ericsson och Tetra Pak.

Helena Raihle, född 1976, har en kandidatexamen i engelska samt en magisterexamen inom media och kommunikation från Lunds universitet.

”Bioextrax är ett mycket spännande företag som tack vare sin plattformsteknologi har möjlighet att bidra till omställningen till ett mer cirkulärt samhälle. Jag ser fram emot att vara med på denna resa och vidareutveckla företagets kommunikation”, säger Helena Raihle.

”Företaget accelererar nu för att möta en ökad efterfrågan på företagets teknologier och produkter. Helenas långa och relevanta kommunikationserfarenhet från börsnoterade företag, och hennes positiva energi och drivkraft, gör att vi är mycket glada att välkomna Helena till Bioextrax ”, säger Edvard Hall, företagets VD.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

News archive

Search