Större aktieägare i Bioextrax förvärvar aktier från styrelseledamot

Henrik Nilsson, som sedan företrädesemissionen i höstas är en av de största aktieägarna i Bioextrax, har den 13 januari förvärvat 200 000 aktier i Bioextrax från bolagets CTO och styrelseledamot Mohammad H.A. Ibrahim till en kurs om 3,25 kr/aktie. Dessa 200 000 aktier motsvarar cirka nio procent av Mohammads tidigare totala innehav. Efter förvärvet äger Henrik Nilsson strax över åtta procent av det totala antalet aktier i Bioextrax.

“En av de stora utmaningarna vi står inför idag är att gå över till en miljövänlig produktion och konsumtion samtidigt som vi bibehåller de ekonomiska incitamenten för företag, aktiägare och konsumenter. Bioextrax har utvecklat och äger teknologier som kan realisera detta och jag är övertygad om att de kommmer vara en del av det gröna paradigmskifte som måste ske. Jag ser en stor potential i Bioextrax. De ligger i framkanten i en framtidsbransch och med sina processer, kundrelationer och sitt team så har de positionerat sig väl på en kraftigt växande marknad. Som långsiktig ägare ser jag fram emot att vara med på en intressant och givande resa.” säger Henrik Nilsson.

Henrik uttryckte nyligen intresse i att förvärva ytterligare aktier i Bioextrax. Då jag av privatekonomiska skäl behövde frigöra likviditet, och jag ser ett långsiktigt strategiskt värde i att öka Henriks engagemang i bolaget, beslöt jag mig för att erbjuda en mindre del av mitt innehav.” säger Mohammad H.A. Ibrahim, CTO och styrelseledamot i Bioextrax.

News archive

Search