Bioextrax utvärderingsprojekt med en av världens största godisproducenter tas vidare till nästa fas

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 3 maj 2022 att ett utvärderingsprojekt avseende bioplasten PHA hade påbörjats med en av världens största godisproducenter (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”). Initialt levererade Bioextrax mindre mängder PHA. Då Godisproducentens utvärdering har fallit väl ut har de nu valt att gå vidare och har beställt ytterligare material.

Under den första fasen av utvärderingen analyserade Godisproducenten olika prover av PHA extraherade med Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod. Efter lyckade resultat från denna första fas har Godisproducenten beställt 2 kg för tester i större skala. Detta finansieras genom en betalning om 6000 USD från Godisproducenten till Bioextrax.

Godisproducentens långsiktiga mål är att ersätta icke-nedbrytbara material i ett antal olika produkter, exempelvis i tuggummi. Materialet de testar är PHA med långa polymerkedjor, så kallad medium chain length PHA (”mcl-PHA”), vilket ger elastiska och filmformande egenskaper. I dagsläget finns inte denna typ av mcl-PHA kommersiellt tillgänglig. Bioextrax unika och patenterade extraktionsmetod möjliggör kommersiell tillverkning av denna typ av mcl-PHA, vilket öppnar upp nya och spännande applikationer för PHA.

Vår nya uppskalningsanläggning kommer att göra stor skillnad i denna typ av projekt framöver. 2 kg PHA tar, i vår nuvarande anläggning, cirka 2 veckor att framställa. I vår uppskalningsanläggning kan vi däremot producera mer än 50 kg i veckan. Den nya anläggningen beräknas starta upp under första halvåret i år.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

News archive

Search