Bioextrax skriver MoU med Chematur Engineering

Bioextrax AB (publ.) ingår ett memorandum of understanding (”MoU”) med Chematur Engineering AB (www.chematur.se) avseende en global och exklusiv rätt att utlicensiera Bioextrax teknologi för produktion av PHBV, en typ av PHA. Detta MoU är en icke-bindande avsiktsförklaring som, under förutsättningen att parterna kommer överens om alla villkor, senare ersätts av ett bindande avtal.

Chematur Engineering AB (”CEAB”) är ett svenskt ingenjörsföretag baserat i Karlskoga. CEAB erbjuder skräddarsydda lösningar inklusive utlicensiering av produktionsteknologier, tekniska designpaket och uppstart av fabriker. CEAB har under sin mer än hundraåriga historia levererat mer än 800 fabriker på global basis. Sedan 2019 är CEAB ett dotterbolag till ett stort globalt kemiföretag.

Enligt MoU ska CEAB ansvara för att marknadsföra och utlicensiera Bioextrax PHBV-teknologi, samt stå för teknisk design och konstruktion av PHBV-fabriker globalt. Bioextrax kommer att fortsätta äga teknologierna och Bioextrax övriga teknologier, exempel för produktion av PHO och de fjäderbaserade teknologierna, är exkluderade från detta MoU. Bioextrax redan pågående projekt rörande PHBV är undantagna från CEABs globala exklusivitet.
 
”Jag ser Chematur Engineering som en utmärkt partner för Bioextrax då våra respektive kompetensområden kompletterar varandra. Bioextrax fokus är att utveckla teknologier för PHA-produktion och Chematur Engineering är världsledande vad gäller försäljning och konstruktion av fabriker inom kemiindustrin. De har en etablerad sälj- och ingenjörsorganisation och ett stort globalt nätverk.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

”Inom Chematur Engineering gör vi bedömningen att det finns stor global potential för PHA och vi ser också ett stort intresse för att etablera PHA-produktion på många olika geografiska marknader. Vi har lärt känna Bioextrax under de senaste månaderna och tycker att deras teknologi för produktion av PHBV verkar har stor potential. Därför ser vi med tillförsikt fram emot ett samarbete som kommer att kunna gynna båda parter.” säger Fengrui Wang, CEO, Chematur Engineering.

News archive

Search