Bioextrax skriver licensavtal med Konkan Speciality Polyproducts avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingick i januari 2023 ett memorandum of understanding (”MoU”) med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA. Bioextrax och Konkan Speciality Polyproducts har idag signerat ett licensavtal som reglerar de kommersiella villkoren för när Konkan Specialty Polyproducts har tagit sitt definitiva investeringsbeslut.

Konkan Speciality Polyproducts (”Konspec”) är en indisk plastkompounderare med cirka 350 anställda och ungefär 300 mSEK i årlig omsättning. Licensavtalet är uppdelat i ett antal perioder. Den första perioden, som inleds omedelbart och för vilken Konspec betalar 5 000 USD, innebär att Bioextrax kommer att producera prov av PHA-typen PHBV och att Bioextrax gör en tech transfer till Konspec för att de ska kunna färdigsställa utvärderingen av Bioextrax teknologier. Senast tre månader efter att Bioextrax levererat de överenskomna proverna måste Konspec fatta beslut om att ingå nästa period i licensavtalet vilket innebär att Konspec har rätt att producera upp till 100 ton PHA per år mot en fast licensavgift på 15 000 USD per månad. Licensavtalet reglerar också de kommersiella villkoren för storskalig industriell produktion.

”Även om Konspec ännu inte tagit sitt definitiva investeringsbeslut är jag mycket nöjd med att vi, efter lång tids förhandling, nu har signerat ett licensavtal. Vi kommer att påbörja den första perioden i licensavtalet omgående för att Konspec ska kunna fatta sitt investeringsbeslut så snart som möjligt.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

News archive

Search