Bioextrax skriver licensavtal med Chematur Engineering

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) och Chematur Engineering AB har undertecknat ett licensavtal som ger Chematur Engineering AB exklusiv rätt att utlicensiera Bioextrax teknologi för produktion av PHBV, en typ av PHA. Det nu undertecknade avtalet följer det memorandum of understanding (”MoU”) som ingicks mellan Chematur Engineering AB och Bioextrax den 23 januari 2024.

Chematur Engineering AB (”CEAB”), www.chematur.se, med säte i Karlskoga, Sverige, är ett ingenjörsföretag som specialiserar sig på att erbjuda skräddarsydda lösningar, inklusive licensiering av produktionsteknologier, tekniska designpaket och fabriksuppstart. Företaget, med över hundra års erfarenhet och mer än 800 levererade kemifabriker globalt, är sedan 2019 dotterbolag till ett stort globalt kemiföretag.

CEAB kommer att ansvara för marknadsföringen och utlicensieringen av Bioextrax PHBV-teknologi samt för den tekniska designen och konstruktionen av PHBV-fabriker globalt. Bioextrax behåller äganderätten till sina teknologier. Bioextrax övriga teknologier, såsom de för produktion av PHO och de fjäderbaserade teknologierna, omfattas inte av detta avtal. Pågående projekt relaterade till PHBV som Bioextrax redan arbetar med är undantagna från CEABs globala exklusivitet.

Vi är glada att tillkännage undertecknandet av ett licensavtal med Chematur Engineering. Som tidigare nämnts, ser vi stora möjligheter i detta samarbete då Bioextrax och Chematur Engineering kompletterar varandra väl inom våra respektive kompetensområden. Chematur Engineering är världsledande inom försäljning och konstruktion av fabriker för kemiindustrin, med en etablerad sälj- och ingenjörsorganisation samt ett omfattande globalt nätverk. Tillsammans strävar vi efter att utveckla marknaden för PHA och öka intresset för detta innovativa material.” Säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

”Vi har under de senaste månaderna påbörjat arbetet med Bioextrax och ser fortsatt en stor potential i deras teknologi för att producera PHA. Generellt gör vi inom Chematur Engineering bedömningen att det finns stor global efterfrågan på PHA och vi ser också ett stort intresse för att etablera PHA-produktion på många olika geografiska marknader. Vi är glada över att nu ha licensavtalet på plats och ser med tillförsikt fram emot ett samarbete som kommer att gynna båda parter.” säger Fengrui Wang, CEO, Chematur Engineering.

News archive

Search