Bioextrax skriver långsiktigt utvecklingsavtal med godisproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det har ingått ett långsiktigt utvecklingsavtal (Joint Development Agreement, ”JDA”) med en godisproducent (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”). Detta är samma godisproducent som de senaste två åren har utvärderat Bioextrax PHA, och som i januari 2024 beställde ytterligare material från Bioextrax.

I januari 2024 beställde Godisproducenten material från Bioextrax som skulle produceras med involvering av en kontraktstillverkare. Denna beställning kommunicerade Bioextrax kring i pressmeddelande 26 januari 2024. Godisproducenten finansierade detta uppskalningsarbete genom en betalning på 17 000 euro till Bioextrax. Beställningen i januari, som gällde 4kg material, representerar första fasen i det nu ingångna JDA:t.

Utvecklingsprojektet inkluderar uppskalning av produktion och applikationstester. Produktionen och Godisproducentens tester planeras att skalas i tre eller fyra steg från den initiala kilogramskalan till 10 ton. Under varje fas kommer betalningen från Godisproducenten till Bioextrax för kommande fas att förhandlas. Partnerna ska använda ”best efforts” för att förhandla de kommersiella villkoren för den långsiktiga produktionen och leveransen av material, parallellt med att aktiviteterna i JDA:t genomförs.

Materialet Godisproducenten utvärderar är PHA med långa polymerkedjor, så kallad medium chain length PHA (”mcl-PHA”), vilket ger elastiska och filmformande egenskaper. I dagsläget finns inte denna typ av mcl-PHA kommersiellt tillgänglig, men storskalig produktion möjliggörs av Bioextrax patenterade extraktionsmetod.

”Att ingå ett långsiktigt utvecklingsavtal med ett stort globalt företag, med en tydlig plan för uppskalning och väg till kommersiell produktion och försäljning, är en gigantisk milstolpe för Bioextrax. Vi gör bedömningen att PHA i tuggummi, som är den applikation utvecklingsavtalet gäller, har stor potential. Produktens priskänslighet är låg samtidigt som volymerna är stora. Dessutom har Bioextrax en mycket stark marknadsposition då denna typ av PHA – såvitt vi vet – inte kan produceras på ett kostnadseffektivt vis med hjälp av någon annan idag tillgänglig teknologi. En annan konkurrensfördel för Bioextrax är att vi inte använder genetiskt modifierade bakterier, vilket är viktigt ur ett regulatoriskt perspektiv.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

News archive

Search