Bioextrax skalar upp tester med godisproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelade i januari 2023 att det pågående utvärderingsprojektet avseende bioplasten PHA med en av världens största godisproducenter (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”) hade tagits vidare till nästa fas. Denna fas är nu avslutad och utvärderad med gott resultat varför Godisproducenten har beslutat att driva projektet vidare.

Under den första fasen av utvärderingen analyserade Godisproducenten mindre prover av PHA extraherade med Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod. Efter lyckade resultat från den första fasen beställde Godisproducenten 2 kg material för applikationstester. Då även dessa var framgångsrika har Godisproducenten nu valt att beställa ytterligare material inför fortsatt uppskalning.

En kontraktstillverkaren har involverats för att utföra ett viktig delsteg i tillverkningen av detta material. Den valda kontraktstillverkaren är tänkt att vara den aktör som blir involverad i den kommande uppskalningen i projektet med Godisproducenten. Godisproducenten finansierar uppskalningsarbetet genom en betalning på 17 000 euro till Bioextrax.

Materialet Godisproducenten testar är PHA med långa polymerkedjor, så kallad medium chain length PHA (”mcl-PHA”), vilket ger elastiska och filmformande egenskaper. I dagsläget finns inte denna typ av mcl-PHA kommersiellt tillgänglig, men storskalig produktion möjliggörs av Bioextrax patenterade extraktionsmetod.

”I det långsiktiga projekt som förhandlas mellan Bioextrax och Godisproducenten kommer större mängder material krävas än vad vi har möjlighet att producera i vår egen anläggning i Lund. Det är därför viktigt att redan nu alliera oss med en kontraktstillverkare som har rätt utrustning och kompetens. Att Godisproducenten redan innan det nya avtalet är ingånget väljer att göra denna investering ser vi som en mycket god indikation på deras långsiktiga ambition med projektet.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

News archive

Search