Bioextrax offentliggör organisationsförändringar

Bioextrax AB (publ.) (”Bolaget”) meddelar idag förändringar inom Bolagets ledningsgrupp. Mohammad H.A. Ibrahim lämnar den 30 april sin roll som Chief Technology Officer (CTO) och övergår till en roll som Senior Advisor. Per Erik Velin lämnade rollen som Chief Commercial Officer (CCO) den 31 januari och avslutar sitt uppdrag den 30 april.

Under det senaste året har Bioextrax gjort stora framsteg i utvecklingsarbetet kring Bolagets olika produktionsteknologier. Huvudsakligt fokus framåt är att kommersialisera de befintliga teknologierna och det är därför Mohammad beslutat sig för att lämna sin operativa roll i Bolaget. Bioextrax COO, Klas Ingstorp, kommer bli övergripande ansvarig för Bolagets olika tekniska aktiviteter.

Det är med blandade känslor som jag fattat beslutet att lämna rollen som CTO för Bioextrax. Vi har under de senaste åren byggt upp en välfungerande R&D-organisation, en uppskalningsanläggning samt tagit stora kliv framåt i utvecklingsarbetet. Vi har nu välfungerande produktionsprocesser inom samtliga våra affärsområden och även om vi kommer att fortsätta optimera några av dem baserat på kundbehov är det kommersialiseringen som nu är viktigast. Därför tycker jag att min roll som CTO är fullbordad. Jag tror starkt på potentialen i Bioextrax och har ett långsiktigt perspektiv på mitt ägande.  Jag ser fram emot att fortsätta stödja bolaget i en roll som Senior Advisor.” säger Mohammad H.A. Ibrahim, CTO, Bioextrax

Som tidigare kommunicerats har Bolaget undertecknat en avsiktsförklaring med Chematur Engineering, vilket innebär att Chematur i stor utsträckning kommer att ansvara för affärsutvecklingen inom PHBV, en typ av PHA. Av bland annat detta skäl har resursbehovet rörande kommersiella frågor momentant förändrats, vilket är anledningen till att Per Erik Velin lämnar Bolaget. Per Erik involverades i Bolaget under 2022 för att strukturera bolagets kommersiella strategi. Per Erik var CCO fram till slutet av januari 2024 och har sedan dess varit involverad i Bolaget som rådgivare i kommersiella frågor.

”Ett bolag går genom olika faser. Vi är just nu i en fas där våra teknologier är väl utvecklade och fokus ligger på optimering, småskalig produktion i vår uppskalningsanläggning men framförallt kommersialisering. Samarbetet med Chematur minskar behovet av affärsutvecklingsresurser inom Bioextrax. Sammantaget ger det oss möjlighet att effektivisera och fokusera organisationen. Jag vill passa på att tacka Per Erik och Mohammad för deras goda insatser för bolaget samtidigt som jag välkomnar Mohammad i sin nya roll som Senior Advisor.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax
 
 

News archive

Search