Bioextrax informerar om status i uppskalningsanläggningen

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) har som tidigare kommunicerats investerat i en uppskalningsanläggning för demonstration av bolagets teknologier. Då bolaget ofta får frågor kring dess installation och status ges härmed en kort uppdatering.

Under 2022 identifierade ledningen i Bioextrax ett behov av tillgång till uppskalningskapacitet och framställning av provmaterial i större skala. I slutet av 2022 ingicks därför ett avtal med en leverantör av utrustning och leverans skedde under våren 2023. Med anledning av detta flyttade Bioextrax i februari 2023 till större och bättre anpassade lokaler. Den nya anläggningen installerades under juni 2023 och har framgångsrikt använts för produktion av PHA i 1000L-skala, vilket är uppskalningsanläggningens största bioreaktor. Ingen av de fjäderbaserade processerna har ännu körts i anläggningen.

Anläggningen som har installerats är cirka 20 gånger större än de reaktorer vi tidigare har haft och vi har nu väsentligt större möjligheter att demonstrera våra teknologier och förse kunder med provmaterial. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete för att på kort tid få den på plats. Att kunna visa på framgångsrik framställning av PHA i denna skala, som är sista uppskalningssteget före kommersiell produktion, är förstås en viktig milstolpe för oss.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

News archive

Search