Bioextrax erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det har erhållit ett ”notice of allowance” från det amerikanska patentverket, USPTO, avseende patentansökan för produktion av mikrofiber från fjädrar. Patentet kommer att vara giltigt till 2039.

Patentansökan nr. 17/283,575 i USA gäller en ny och biobaserad process för produktion av keratinrika mikrofibrer från fjädrar. I korthet handlar det om en process genom vilken fjädrar – från exempelvis kycklingar eller kalkoner – bryts ner på ett selektivt vis, vilket resulterar i keratinrika mikrofibrer. Nästa steg i patentprocessen är att patentet slutgiltigt godkänns, vilket väntas ske inom några månader. Bioextrax har sedan tidigare motsvarande patentansökan under behandling hos patentmyndigheterna i Europa (EPO) och Kina.

”Detta är ett viktigt besked då det ger oss exklusivitet för vår unika process på en av världens största marknader. Vi tror att mikrofibrerna har stor potential för en mängd olika applikationer som till exempel förbättring av materialegenskaper i olika bioplaster. Detta är något vi just nu arbetar med potentiella kunder i olika projekt för att verifiera.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

News archive

Search