Bioextrax ingår avtal med tyska BioProceed avseende optimering och uppskalning av Bioextrax teknologier

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att bolaget har ingått ett långsiktigt avtal med tyska BioProceed (med kopplingar till Münsters universitet och Fraunhoferinstitutet). Avtalet avser optimering och uppskalning av Bioextrax teknologier till 500L och 10 000L reaktorer, vilket gör att Bioextrax framöver snabbare kan leverera större provvolymer till kundutvärderingar.

Genom detta avtal och samarbete med BioProceed, och tillgång till resurser på Münster universitet (Institute of Molecular Microbiology and Biotechnology: https://www.uni-muenster.de/Biologie.IMMB/en/index.html) och Fraunhoferinstitutet (http://www.cbp.fraunhofer.de) stärker Bioextrax väsentligt sin förmåga att snabbt leverera större utvärderingsvolymer till många pågående kundutvärderingar av Bioextrax teknologier och produkter producerade med Bioextrax teknologier.

”Bioextrax befinner sig i en expansiv fas, och för att möta en ökande efterfrågan från en mängd utvärderingsprojekt gällande våra teknologier och produkter, förstärker vi nu förmågan att leverera större provvolymer till dessa olika kunder och kunders kunder. Därigenom kortar vi tiden till kommande kommersialiseringar. Vi är mycket nöjda med denna lösning, som ger oss tillgång till kompetens och produktionsinfrastruktur till en relativt låg kostnad.” säger Edvard Hall, VD Bioextrax.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 736 267 643

E-post: edh@bioextrax.com  

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök