Amerikanskt företag säger upp avtal på grund av likviditetsbrist

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 6 september 2023 att ett amerikanskt företag hade valt att utnyttja en option i ett sedan tidigare ingånget licensavtal med Bioextrax. Det amerikanska företaget har nu informerat Bioextrax att det på grund av svårigheter att säkra finansiering tvingas avsluta avtalet.

Det amerikanska företaget är ett nyetablerat produktutvecklingsföretaget med huvudsakling inriktning att kommersialisera formuleringar för styva förpackningar baserat på PHA. Bioextrax och företaget ingick i juni 2023 ett licensavtal uppdelat i ett antal perioder. Under den första optionsperioden, som sträckte sig till 30 september 2023 och för vilken kunden betalade 50 000 USD till Bioextrax, kunde det amerikanska företaget välja att förlänga optionen med en andra period om max 10 månader mot en kostnad av 25 000 USD/månad för bibehållen exklusivtet. Det amerikanska företaget valde i september 2023 att initiera den andra perioden med start i oktober 2023, vilket gav kunden möjlighet att producera upp till 1 000 ton PHA/år.
 
På grund av svårigheter att säkra finansiering har det amerikanska företaget nu meddelat Bioextrax att det säger upp avtalet, vilket innebär att deras exklusivitet och rätt att använda Bioextrax teknologi omedelbart förfaller.
 
”Detta är förstås ett negativt besked då vi går miste om intäkter och förlorar en intressant partner. Vi visste dock, med beaktande av företagets storlek och korta historia, att det fanns en signifikant risk att potentialen i projektet aldrig skulle realiseras. Ur detta samarbete har vi utöver redan säkrade intäkter från kunden fått teknisk validering av vår teknologi genom den ”tech transfer” som framgångsrikt genomfördes. Därför är jag övertygad om att det ändå var rätt beslut att från första början ingå licensavtalet.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

Nyhetsarkiv

Sök