Bioextrax AB (publ.) erhåller besked om kommande godkännande av patent i Europa

Bioextrax AB (publ.) meddelar att bolaget har erhållit ett ”intention to grant” från det europeiska patentverket, EPO, avseende patentansökan nr. 20217789.5, för en sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA.

Intention to Grant innebär att EPO avser att bevilja bolagets patentansökan men att administrativa steg återstår innan det slutgiltiga godkännande utfärdas. När patentet är godkänt är det giltigt till och med år 2040. Patentansökan avser en ny biobaserad produktionsprocess som möjliggör en omvandling av socker till värdefullare produkter, såsom biobaserad och biologiskt nedbrytningsbar plast (PHA) och biprodukten hydrolyserat encelligt protein. Den stora fördelen med den patentsökta processen är att det krävs en mindre mängd socker, i förhållande till konkurrerande metoder, för att producera ett kg PHA. Detta innebär enligt Bioextrax att den patentsökta processen ger en signifikant lägre produktionskostnad.

”Detta är ett viktigt besked då vi nu kan erbjuda kunder en patenterad helhetslösning för att från socker producera bioplasten PHA. Denna teknologi har en nyckelroll i flera pågående projekt” säger Per Erik Velin, VD, Bioextrax

Denna information är sådan som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 09:25 CET.

News archive

Search