Aktieinformation

Största aktieägare 30 September*

Aktier

%

Mohammad H.A. Ibrahim

2 110 844

13,51 %

Rajni Hatti Kaul

1 741 740

11,15 %

Nordnet Pensionsförsäkring

1 213 345

7,77 %

Avanza Pension

953 417

6,10 %

Richard Tooby

785 202

5,03 %

Stefan Lundgren

438 133

2,80 %

Könyves Invest AB

402 726

2,58 %

Johnny Lindahl

242 668

1,55 %

QLI-30 000 050, Nordica Life

241 393

1,55 %

Peter Nilsson

217 247

1,39 %

Övriga aktieägare (ca 4.000)

7 274 149

46,57 %

Totalt antal aktier

15 620 864

100,00 %

*Euroclear

Bioextrax Certified Advisor på NASDAQ First North Growth Market är Västra Hamnen Corporate Finance AB. En Certified Adviser ansvarar för att bolaget följer regelverket på NASDAQ First North Growth Market.

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö
040-20 02 50
ca@vhcorp.se
www.vhcorp.se