Investerare

Aktieinformation

BIOEX
ISIN SE0016276752

Största aktieägare per den 31 december 2023
Namn Innehav Innehav %
NORDNET PENSIONSFORSAKRING AB 2 467 446 8,44
AVANZA PENSION 2 094 318 7,16
IBRAHIM, MOHAMMAD 1 958 840 6,70
HATTI KAUL, RAJNI 1 756 860 6,01
NILSSON, PER HENRIK 1 101 683 3,77
LUNDGREN, STEFAN 807 306 2,76
GIOULEKAS, DIMITRIS 666 149 2,28
BORGQUIST, NIKLAS 600 000 2,05
KONYVES INVEST AB 516 826 1,77
JW KAPITAL AB 500 000 1,71
ÖVRIGA AKTIEÄGARE (CA 3700ST) 16 764 427 57,35
Totalt antal aktier 29 233 855 100
Bioextrax Certified Advisor på NASDAQ First North Growth Market är Västra Hamnen Corporate Finance AB. En Certified Adviser ansvarar för att bolaget följer regelverket på NASDAQ First North Growth Market.

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö
040-20 02 50
ca@vhcorp.se
www.vhcorp.se