Investerare

Aktieinformation

BIOEX
ISIN SE0016276752

Största aktieägare per den 31 december 2022
Namn Innehav %
Nordnet pensionsförsäkring AB 2 377 152 9,34%
Ibrahim, Mohammad 2 144 556 8,42%
Nilsson, Henrik 1 935 230 7,60%
Hatti Kaul, Rajni 1 752 540 6,88%
Avanza pension 1 745 678 6,86%
Lundgren, Stefan 754 716 2,96%
Könyves Invest AB 510 726 2,01%
Brandt, Magnus Carl Johan 506 550 1,99%
QLI-30 000 050, Nordica Life 458 540 1,80%
Kristiansen, Lars Thomas 343 099 1,35%
Övriga aktieägare (ca 4 000st) 12 933 256 50,79%
Totalt antal aktier 25 462 043 100%
Bioextrax Certified Advisor på NASDAQ First North Growth Market är Västra Hamnen Corporate Finance AB. En Certified Adviser ansvarar för att bolaget följer regelverket på NASDAQ First North Growth Market.

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö
040-20 02 50
ca@vhcorp.se
www.vhcorp.se