Investerare

Bolagsstyrning

En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa förtroendet för Bioextrax hos företagets intressegrupper och ökar även fokus på affärsnytta och aktieägarvärde i bolaget.

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av Bioextrax fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, lagen om handel med finansiella instrument, NASDAQ First North Growth Market’s regelverk för noterade bolag samt interna regelverk och policys.

Bioextrax Certified Advisor på NASDAQ First North Growth Market är Västra Hamnen Corporate Finance AB. En Certified Adviser ansvarar för att bolaget följer regelverket på NASDAQ First North Growth Market.
Bolagsordning »

Articles of Association for Bioextrax AB (publ.)

Corporate ID no. 556965-1473

§ 1 Trade name
The company´s trade name is Bioextrax AB. The company is a public company (publ.)

§ 2 Registered office
The Board of Directors shall have its office in Lund, Sweden.

§ 3 Objective
The Company shall conduct research, development and marketing of materials and methods that are based on bio-based extraction technology and conduct related business.

§ 4 Share capital and number of shares
The Company´s share capital shall amount to a minimum of SEK 500,000 and a maximum of
SEK 2,000,000.

§ 5 Number of shares
The number of the Company´s shares shall total a minimum of 13,500,000 and a maximum of 54,000,000.

§ 6 Board of Directors
The Board of Directors shall consist of a minimum of three and a maximum of seven members, with a maximum of seven deputies.

§ 7 Auditors
The Company shall have one or two auditors with a maximum of two deputy auditors or a registered public accounting firm.

§ 8 Notice of General Meeting and shareholders wishing to attend
Notice of General Meeting shall be published in Post- and Inrikes Tidningar and by making the notice available on the Company´s website. Information that the notice has been given shall be announced in Svenska Dagbladet at the time of the notice.

In order to be admitted to a General Meeting, shareholders must give notice to the Company no later than the day mentioned in the notice. This day may not be a Sunday, another public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve, and may not fall than five weekdays before the General Meeting.

§ 9 Annual General Meeting agenda items
The General Meeting is held annually, within six months after the closure of the financial year. The following items shall be on the agenda for the Annual General Meetings:
1) Election of a Chairman at the General Meeting,

2) Preparation and approval of voting list,

3) Approval of the agenda,

4) Election of one or two persons to attest the Minutes,

5) Examination of whether or not the Meeting has been duly convened,

6) Presentation of Annual Report and Auditor’s Report and, where applicable, the Consolidated Accounts and Auditor’s Report on the consolidated accounts.

7) Resolutions in respect of:

a. adoption of the Profit and Loss Account and Balance Sheet and, where applicable, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Balance Sheet

b. allocation of the Company’s profit or loss in accordance with the adopted Balance Sheet; and

c. discharge from liability of the Directors and the Managing Director.

8) Determination of Directors’ fees and, where applicable, Auditors’ fees.,

9) Election of Directors and, where applicable, Auditors.

10) Other matters to be dealt with at the Meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the Articles of Association.

§ 10 Financial year
The Company´s financial year shall be from 1 January to 31 December.

§ 11 Record day provision
The Company´s shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (Sw: lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument)

Övergripande bolagstyrningsstruktur för Bioextrax

Ledningsgrupp

Edvard Hall

Chief Executive Officer​
Bio

Edvard Hall

Född 1985. Chief Executive Officer sedan 2023.

Medlem i ledningsgruppen sedan 2018. Edvard Hall har en juristexamen och en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet samt en MSc International Development and Humanitarian Emergencies från London School of Economics and Political Science. Edvard Hall har en bakgrund från advokatbyrå och som managementkonsult, entreprenör och investerare med erfarenhet av att bygga, driva och utveckla innovativa företag inom hållbarhetsområdet. Edvard Hall har tidigare medgrundat och drivit bolag verksamma inom narrativ analys, strategirådgivning och medicinteknik.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Parlametric AB och ProLevi Bio AB. Styrelseledamot i Diagonal Bio AB och Könyves Invest AB.

Innehav i Bolaget: 510 726 aktier och 108 000 TO3.

Kristofer Svensson

Chief Financial Officer
Bio

Kristofer Svensson

Född 1982. Chief Financial Officer sedan 2023.

Kristofer Svensson har en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet. Kristofer har mångårig erfarenhet från ledande befattning som CFO, primärt inom healthcare-sektorn. Kristofer Svensson har pågående uppdrag som CFO för Gabather (publ), Ectin Research (publ) och Sinfonia Biotherapeutics. Tidigare uppdrag inkluderar CFO för Sensidose (publ) och Melius pharma.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot för K Svensson Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 0 aktier, 75,000 teckningsoptioner.

Klas Ingstorp

Chief Operating Officer
Bio

Klas Ingstorp

Född 1971. Chief Operating Officer sedan 2022.

Klas Ingstorp har en civilingenjörs- examen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Klas Ingstorp har mer än 25 års erfarenhet från processkemibolaget Perstorp och har bland annat varit verksam som fabrikschef för specialpolyoltillverkning, platschef för fodertillsatsproduktionen, chef för globala Perstorp Engineering-grupper samt ansvarig för EHS-Q (Enviroment, Health, Safety and Quality Systems) inom Perstorp Global Technology.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Dr. Ingstorp Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 22 340 aktier, 250 000 TO 2022/2025 I och 7 740 TO3.

Styrelse

Mats Persson

Chairman of the Board
Bio

Mats Persson

Född 1963. Styrelseordförande sedan 2022.

Mats Persson har en civilingenjörs- examen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Mats Perssons tidigare positioner innefattar flera ledande befattningar inom Perstorpkoncernen, bland annat som vice verkställande direktör. Därutöver har Mats Persson under de senaste åren verkat som Chief Operating Officer hos komposittillverkaren Diab med ansvar för bland annat tillverkning och logistik.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i CirChem AB, Nexam Chemical AB, Nexam Chemical Holding AB, Nexam Performance Masterbatch Aktiebolag och Plasticolor Förvaltnings Aktiebolag. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Pilstorp.

Innehav i Bolaget: 71 772 aktier och 250 000 teckningsoptioner serie 2022/2025 II, 53 572 TO3.

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Marie Grönborg

Board member
Bio

Marie Grönborg

Born 1970. Board member since 2024.

Marie

Marie Grönborg holds a Master of Science in Chemical Engineering. Grönborg has 30 years of experience in various industrial sectors, primarily focused on the chemical industry. Grönborg spent 25 years at Perstorp Group, where she held key positions, including Executive Vice President Global Innovation and Business Area Specialties & Solutions . Most recently, Grönborg acted as the CEO of Purac and Tree To Textile.Other ongoing assignments: 
Marie serves on several boards, including Lantmännen, SSAB AB, Eolus Vind AB, and Aduro Clean Technologies Inc.

Håkan Björnberg​

Board member
Bio

Håkan Björnberg​

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2019.

Håkan Björnberg har en civilingen- jörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Håkan Björnberg har mer än 30 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete samt affärsutveckling inom kemiindustrin och en lång erfarenhet av att kommersialisera innovationer. Håkan Björnberg är Vice President Innovation vid Perstorp Speciality Chemical AB och är ansvarig för affärsutvecklingen av Perstorps strategiska marknader inklusive plast, färg, syntetiska smörjmedel och tillsatser för djurfoder.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Köpmansgården.

Innehav i Bolaget: 13 196 aktier.

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Fredrik Sjödin

Board member
Bio

Fredrik Sjödin

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2021.

Fredrik Sjödin har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik Sjödin har omfattande er- farenheter av investeringar samtstyrelseuppdrag i privata och publika bolag. Fredrik Sjödin har en bakgrund från de amerikanska investmentbolagen KKR och Sageview Capital samtinvestmentbanken Salomon Smith Barney. Fredrik Sjödin är grundare och Investment Manager i investmentbolaget Tramontane Invest.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Båstad Viktoria 50, SVFS Advisory AB, Tramontane Invest AB och Treat Lifestyle DSF AB. Styrelseledamot i Studio Sandra Sjödin AB. Styrelsesuppleant i Niljon Fastigheter AB. Verkställande direktör i SVFS Advisory AB.

Innehav i Bolaget: 796 386 aktier och 20 000 TO 2021-2024 – B, 670 673 TO3.

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.