Styrelseledamot i Bioextrax förvärvar ytterligare teckningsrätter

Bioextrax (publ.) ("Bioextrax") meddelar idag att styrelseledamot Fredrik Sjödin har förvärvat 124 038 teckningsrätter (TO3) i Bioextrax under perioden 20 juli till 24 juli. Transaktionerna gjordes till snittkursen 0,33 kr per teckningsrätt. Som tidigare kommunicerats förvärvade Fredrik Sjödin under perioden 26 juni till 6 juli 81 612 aktier och 228 520 teckningsrätter (TO3) i Bioextrax. Transaktionerna har skett via marknadsplatsen Nasdaq First North.

Nyhetsarkiv

Sök