Bioextrax: Teckningsoptioner börjar handlas den 1 juni

Bioextrax AB (publ) teckningsoptioner TO 1 kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 1 juni. Teckningsoptionerna emitterades i samband med bolagets nyemission av units som avslutades under april 2020.

En teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden 4 januari till den 15 januari 2021 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70% av den genomsnittliga kursen 3 veckor före första teckningsdag. Teckningskursen kommer dock lägst vara 4,20 SEK per aktie och högst 14,00 SEK per aktie. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en ny aktie.

Nyhetsarkiv

Sök