Bioextrax styrelseordförande Per Hökfelt utnyttjar samtliga 23 208 teckningsoptioner i programmet Teckningsoptioner Serie 201967-201974

Bioextrax AB (publ) meddelar att styrelseordförande Per Hökfelt utnyttjar samtliga teckningsoptioner i programmet Teckningsoptioner Serie 201967-201974. Det blir totalt 23 208 teckningsoptioner, efter omräkning på grund av bolagshändelser sedan programmet lanserades.

Incitamentsprogrammet Teckningsoptioner Serie 201967-201974, lanserades år 2019 med Per Hökfelt som enda deltagare, och med teckningstid 2021-06-01 – 2021-06-22 för att teckna aktier, efter omräkning, till kursen 16,41 kr per aktie. Totala likvidbeloppet för Per Hökfelt uppgår till 380 844 kronor.

Således kommer 23 208 aktier nyemitteras. Bolaget kommer efter denna nyemittering, undantaget den pågående företrädesemissionen, att öka antalet utestående aktier från 3 489 490 till 3 512 698. Bolagets aktiekapital ökar med 4 672 kronor, från 702 480 kronor till 707 152 kronor.

I och med att Per Hökfelt utnyttjat samtliga teckningsoptioner i programmet så avslutas nu programmet Teckningsoptioner Serie 201967-201974.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på  www.bioextrax.com

Nyhetsarkiv

Sök