Bioextrax skriver MoU med indiskt företag avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingår ett memorandum of understanding (”MoU”) med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA. Detta MoU är en icke-bindande avsiktsförklaring som, under förutsättningen att parterna kommer överens om kommersiella villkor, senare ersätts av ett licensavtal.

Konkan Speciality Polyproducts (”Konspec”) är en indisk plastkompounderare med cirka 350 anställda och ungefär 300m SEK i årlig omsättning. Om ett licensavtal mellan parterna ingås kommer det initialt resultera i intäktsströmmar för Bioextrax för leveranser av produkt samt kunskapsöverföring till Konspec. Licensavtalet kommer långsiktigt generera intäkter till Bioextrax i form av royalty och licensavgifter om och när Konspec påbörjar kommersiell produktion av PHA. Planen är att Bioextrax patenterade teknologier för både ackumulering och extraktion av PHA ska implementeras i en framtida fabrik. Varken tidsplan eller intäktspotential har specificerats i MoU.

”Det jag tycker är extra glädjande med detta MoU är att utformningen har möjliggjorts av vår uppskalningsanläggning som enligt plan ska levereras i mars i år. Det är från den anläggningen initiala provvolymer, för kompoundering hos Konspec, ska produceras i väntan på att Konspecs egna uppskalningsanläggning färdigställs. Vidare är planen att använda vår egna uppskalningsanläggning för ’tech transfer’. Detta är ett tidigt kvitto på hur uppskalningsanläggningen kan accelerera vår licensbaserade affärsmodell.

Indien är en mycket intressant marknad för oss. Det är en snabbt växande ekonomi som i förhållande till många andra länder har kommit långt i utfasningen av konventionella plaster. Vi påbörjar nu förhandlingar och hoppas kunna få de kommersiella villkoren på plats så snart som möjligt.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

Nyhetsarkiv

Sök