Bioextrax säger upp avtal med Full Cycle Bioplastics

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) ingick 2021 ett licensavtal med den amerikanska PHA-producenten Full Cycle Bioplastics (”Full Cycle”). I dagsläget bedömer Bioextrax ledning det som osannolikt att Full Cycle kommer kunna säkra den finansiering som krävs för att de ska kunna driva projektet vidare till kommersiell produktion. Ledningen har därför beslutat att säga upp avtalet med Full Cycle i syfte att ge större handlingsfrihet i förhandlingar med andra kunder.

Bioextrax ingick i augusti 2021 ett licensavtal med den amerikanska PHA-producenten Full Cycle Bioplastics. Som tidigare kommunicerats har Full Cycles implementering av Bioextrax teknologi dragit ut på tiden och sedan hösten 2022 har den helt pausats i avvaktan på att Full Cycle Bioplastics ska säkra nödvändig finansiering. Bioextrax har nyligen fått tydliga indikationer på att Full Cycle inte kan säkra sådan nödvändig finansiering. För att ge Bioextrax maximal handlingsfrihet i pågående förhandlingar med potentiella kunder i Nordamerika, framförallt vad gäller förhandlingar avseende det Term Sheet som ingicks 19 mars 2023, väljer Bioextrax nu att säga upp avtalet med Full Cycle.

Beslutet att säga upp avtalet medför ingen påverkan på Bioextrax resultat för 2023. Bioextrax gjorde av försiktighetsskäl en reservering för befarad kundförlust avseende Full Cycle i bokslutet 2022, uppgående till ca 0,5 MSEK.

”Vi kommunicerade redan i Q3-rapporten 2022 att det fortsatta samarbetet med Full Cycle inväntade deras säkrade finansiering. Därför förvånar det nog inte någon att vi idag inte ser kommersiell potential i denna relation. Vi är därför trygga i beslutet att istället maximera förutsättningarna i existerande och framtida avtalsförhandlingar med andra kunder genom att nu säga upp avtalet med Full Cycle.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Nyhetsarkiv

Sök