Bioextrax ingår term sheet med amerikansk start-up avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingår ett term sheet med en amerikansk start-up avseende licensiering av Bioextrax teknologier för produktion av PHA. Detta term sheet är i sig bindande, men ska senare ersättas av ett licensavtal. Genom detta term sheet får det amerikanska företaget en option på en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko. Denna option gäller initialt ca 6-8 månader och syftet är att det amerikanska företaget under denna period ska säkra finansiering. För denna initiala tidsbegränsade option betalar företaget 50 000 USD till Bioextrax.

Det amerikanska start-up företaget utvecklar teknologier för tillverkning av styva förpackningar baserat på PHA. Genom detta term sheet får företaget en option på en exklusiv licens för att med Bioextrax teknologier producera vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Mexiko och Brasilien. Den initiala optionsperioden är 6-8 månader. Bioextrax redan pågående projekt med andra potentiella producenter i nämnda länder är undantagna exklusiviteten. Efter den initiala optionsperiodens utgång kan det amerikanska företaget välja att förlänga optionen med max 10 månader mot en kostnad av 25 000 USD/månad. I det fall det amerikanska företaget väljer att inte förlänga optionen förfaller exklusiviteten omedelbart.

”Det är glädjande att detta amerikanska företag baserar sina planer för framtida produktion av PHA på Bioextrax teknologier. Det kan ses som ännu ett kvitto på attraktiviteten hos våra teknologier. Samtidigt som vi ser en god potential i projektet måste vi dock komma ihåg att det finns en risk att vår partner inte lyckas säkra tillräcklig finansiering för att driva projektet vidare.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

Nyhetsarkiv

Sök