Bioextrax ingår licensavtal med amerikanskt företag avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 19 mars 2023 att bolaget ingått ett term sheet med en amerikansk start-up avseende licensiering av Bioextrax teknologier för produktion av PHA. Detta term sheet har nu ersatts av ett licensavtal som inleds med två optionsperioder. Genom avtalet får det amerikanska företaget rätt till en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko med hjälp av Bioextrax teknologier. Den första perioden gäller fram till slutet av september 2023 och syftet är att det amerikanska företaget under denna period ska säkra en första runda av finansiering. För denna initiala tidsbegränsade option betalar företaget 50 000 USD till Bioextrax.

Det nyetablerade amerikanska produktutvecklingsföretaget har som huvudsakling inriktning att kommersialisera formuleringar för styva förpackningar baserat på PHA. Genom detta licensavtal får företaget rätt till en exklusiv licens för att med Bioextrax teknologier producera vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Mexiko och Brasilien. Avtalet ger också rätt att på icke-exklusiv basis producera PHA för andra applikationer inom dessa länder. Bioextrax redan pågående projekt med andra potentiella producenter i nämnda länder är undantagna från exklusiviteten.

Den första optionsperioden gäller fram till slutet av september 2023. Efter den första optionsperiodens utgång kan det amerikanska företaget välja att förlänga optionen med max 10 månader mot en kostnad av 25 000 USD/månad för bibehållen exklusivtet, och 15 000 USD/månad utan exklusivitet. Under den andra perioden har kunden även möjlighet att producera upp till 1 000 ton PHA. Efter andra optionsperiodens utgång, eller om företaget tidigare vill öka produktionsvolymen över 1 000 ton, utgår en licensavgift på 50 000 USD/månad som gäller fram till dess att kommersiell skala – definerat som 2 000 ton PHA/år – har uppnåtts. I kommersiell skala baseras licensavgiften på producerad volym. I det fall det amerikanska företaget väljer att inte förlänga exklusiviteten, eller inte når upp till vissa satta produktionsmål, förfaller exklusiviteten omedelbart.

”Vi har under de 3 månader som gått sedan vi skrev term sheet arbetat väldigt nära detta amerikanska företag och gemensamt utvecklat en bra plan för att de så snabbt som möjligt ska kunna etablera full kommersiell produktion med hjälp av vår teknologi. Det är förstås glädjande att företaget även efter en mer detaljerad analys fortsätter basera sina planer för produktion av PHA på våra teknologier. Samtidigt som vi ser en god potential i projektet måste vi dock komma ihåg att det finns en risk att vår partner inte lyckas säkra tillräcklig finansiering för att driva projektet vidare.” säger Edvard Hall, CEO, Bioextrax.

Nyhetsarkiv

Sök