Per Erik Velin utsedd till tillförordnad VD för Bioextrax AB

Styrelsen i Bioextrax AB (publ.) har utsett Per Erik Velin till tillförordnad VD. Per Erik började arbeta på Bioextrax i början av 2022 och har varit Chief Commercial Officer sedan 1 mars 2022. Han efterträder Edvard Hall från och med 20 maj 2022. Edvard kommer framöver fokusera på affärsutveckling, med titeln Director Business Development.

Under det senaste året har antalet potentiella kunder för Bioextrax teknologier, och produkter som kan tillverkas med dessa teknologier, ökat markant. Under samma period har organisationen vuxit och olika strategiska valmöjligheter öppnats upp. Denna nya situation ställer andra krav på VD-funktionen framöver. Styrelsen har därför beslutat om en ny rollfördelning efter diskussioner med Edvard och Per Erik.

Per Erik Velin har arbetat inom kemibranschen i mer än 25 år i företag som Perstorp AB, Vencorex S.A.S och Diab International AB. Per Erik har en bred erfarenhet och innehaft ledande befattningar inom flera olika funktioner i dessa företag.

”Bioextrax går in i en ny fas i bolagets utveckling. Fram till idag så har arbetet primärt handlat om affärsutveckling. Edvard har drivit dessa frågor på ett förtjänstfullt sätt, och vi är glada över att han fortsatt kommer vara fokuserad inom detta område. Per Eriks breda erfarenhet inom kemibranschen, samt från olika chef- och VD-positioner, kommer väl till pass när bolaget nu tar nästa steg.” säger Mats Persson, styrelseordförande i Bioextrax.

”I det skede Bioextrax befinner sig nu, och för nästa steg i vår utveckling, krävs ett annat typ av ledarskap än tidigare. Min styrka och intresse ligger i att etablera relationer med nya potentiella kunder och partners, och jag ser mycket fram emot att fortsätta arbeta med detta tillsammans med Per Erik och resten av Bioextrax.” säger Edvard Hall.

En process för rekrytering av en ny permanent VD kommer påbörjas inom kort.

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelseordförande

Telefon: +46 (0)706 322 923

E-post: mpe@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

News archive

Search