Bioextrax invalt i styrelsen för Nordisk Bioplastförening genom VD Edvard Hall

Bioextrax har varit medlem i Nordisk Bioplastförening sedan 2019 och har genom VD Edvard Hall nu blivit invalda i styrelsen.

Bioextrax har genom VD Edvard Hall valt att engagera sig aktivt i Nordisk Bioplastförningen för att kunna vara med och påverka diskursen kring bioplast på ett nordiskt och globalt plan. På så sätt vill Bioextrax bidra till att accelerera kommersialiseringen av bioplaster – inklusive Bioextrax egna material – och på sikt utvidga marknaden. Nordisk Bioplastförening är en industriallians vars målsättning är att vara en nordisk plattform och representant för företag i Norden med bioplastverksamhet. Föreningen ska främja och förenkla marknads- och teknologiutveckling för olika bioplaster. Målsättningen är också att via effektivt lobbyarbete informera politiker och myndigheter om materialens möjligheter och förtjänster samt att hjälpa dem att skapa ramverk för bioplasternas framsteg på marknaden. Bland medlemmarna återfinns IKEA, Stora Enso, Swedish Match och BASF. Bland andra BASF, BioBag och Emballator-gruppen är utöver Bioextrax representerade i styrelsen.

”Jag ser fram emot att tillsammans med denna samling kompetenta och erfarna individer bidra till att ytterligare stärka bioplasters marknadsposition i Norden. Det finns fortfarande bristande kunskap bland media, politiker och allmänheten om vad bioplaster är och dess potential. Jag ser också stora möjligheter för mer samarbeten kring bioplaster mellan företag, något jag hoppas kunna bidra till i denna roll.” säger Edvard Hall, VD på Bioextrax.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

News archive

Search