Bioextrax AB (publ) emission inför notering tecknades till 779 procent

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) är verksamt inom industriell bioteknik. Bolaget utvecklar olika bakteriebaserade processteknologier baserade på en gemensam plattformsteknologi. Teckningstiden i Bioextrax emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 8 april 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 50,4 MSEK, fördelat på 548 stycken tecknare, motsvarande en teckningsgrad på cirka […]

Bioextrax AB (publ) publicerar emissionsmemorandum

Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har publicerat styrelsens memorandum för den nyemission med teckningsperiod 25 mars till 8 april, som föregår Bolagets planerade första handelsdag den 28 april 2020. Memorandum, anmälningssedel, inspelad bolagspresentation och en sammanfattning av erbjudandet kan från och med idag hämtas från följande hemsidor: Bolagets hemsida: www.bioextrax.com Emissionsinstitutet: www.eminova.se Marknadsplatsen: www.spotlightstockmarket.com […]