Bioextrax har ingått 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics

Bioextrax AB (publ.) har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics, Inc., (”FCB”) avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. FCB är en världsledande teknologiutvecklare och producent av PHA, med organiskt avfall som råvara, och får med Bioextrax teknologier nu tillgång till en kostnadseffektiv extraktionsmetod för sin PHA. Licensavtalet är […]

Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag (topp-10 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 200 miljarder SEK) (”Kemiföretaget”). Kemiföretaget undersöker möjligheten att börja producera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Bakgrunden till utvärderingsprojektet är att Kemiföretaget sedan en tid har bedrivit […]

Rättelse av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

I pressmeddelandet "Uppskjuten avstämningsdag för uppdelningen av Bioextrax aktier", som publicerades tidigare idag den 12 juli, hänvisades felaktigt till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-etiketten skulle inte funnits med. För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta: Edvard Hall, VD Telefon: +46 73 626 76 43 E-post: edh@bioextrax.com    Om Bioextrax […]

Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av miljövänliga förpackningsmaterial

Bioextrax AB (publ) har påbörjat ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första steg i […]

Bioextrax invalt i styrelsen för Nordisk Bioplastförening genom VD Edvard Hall

Bioextrax har varit medlem i Nordisk Bioplastförening sedan 2019 och har genom VD Edvard Hall nu blivit invalda i styrelsen. Bioextrax har genom VD Edvard Hall valt att engagera sig aktivt i Nordisk Bioplastförningen för att kunna vara med och påverka diskursen kring bioplast på ett nordiskt och globalt plan. På så sätt vill Bioextrax […]

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med nystartad PHA-producent

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i […]

Bioextrax påbörjar fördjupat projekt med globalt topp-3 kemiföretag

Bioextrax AB (publ) meddelar att det utvärderingsprojekt som det senaste året pågått med ett av världens största kemiföretag (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 40 miljarder EUR) (”Kemiföretaget”) har fördjupats och fokuserats. Efter initiala småskaliga tester har Kemiföretaget gjort bedömningen att det material som Bioextrax levererat har potential att ersätta […]

Bioextrax har lämnat in patentansökan gällande mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ) har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess som använder sukros som råmaterial. Denna Bioextrax-process kan potentiellt öka den globala produktionen och användningen av PHA till många miljoner ton årligen på sikt, och möjliggöra att PHA ersätter fossilbaserade plaster i större utsträckning. Efter screening av patenterbarhet av såväl bolaget som […]

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt kring bioplasten PHA tillsammans med amerikansk start-up

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca fem månader med en amerikansk start-up inom bioplasten PHA. Företaget utvecklar en ny metod för produktion av PHA och ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att […]