Bioextrax fördjupar samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag avseende hydrolyserat protein från fjädrar

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har ingått ett avtal om fördjupat samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag, som innebär att partnerna gemensamt ska leverera mindre volymer proteinhydrolysat till potentiella slutkunder. Avfallshanteringsbolaget är samma bolag som Bioextrax i det memorandum som publicerades i samband med IPO’n på Spotlight Stock Market år 2020 refererade till som […]

Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ledande europeisk bioplastproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en ledande europeisk producent och distributör av biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast (”Bioplastproducenten”). Bioplastproducenten, med ca 250 miljoner euro i omsättning och 600 anställda, ska utvärderar potentialen i att extrahera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Projektet finansieras av Bioplastproducenten. Bioplastproducenten använder idag […]

Bioextrax ingår avtal med tyska BioProceed avseende optimering och uppskalning av Bioextrax teknologier

Bioextrax AB (publ.) meddelar idag att bolaget har ingått ett långsiktigt avtal med tyska BioProceed (med kopplingar till Münsters universitet och Fraunhoferinstitutet). Avtalet avser optimering och uppskalning av Bioextrax teknologier till 500L och 10 000L reaktorer, vilket gör att Bioextrax framöver snabbare kan leverera större provvolymer till kundutvärderingar. Genom detta avtal och samarbete med BioProceed, […]

Bioextrax ingår utvärderingsavtal med dotterbolag till stor sockerproducent

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en producent av bioplasten PHA, som ägs av en sockerproducent som processar mer än 10 miljoner ton sockerrör per år (”PHA-producenten”). PHA-producenten har idag pågående produktion av PHA och derivat från PHA-molekyler och kommer som en del av projektet utvärdera både Bioextrax teknologi för […]

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med europabaserat vattenreningsbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Bioextrax AB (publ.) har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett europabaserat bolag som är en del av en global företagsgrupp, verksamt inom vattenrening, med ca 1.500 anställda. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella […]

Bioextrax har ingått 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics

Bioextrax AB (publ.) har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics, Inc., (”FCB”) avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den patenterade PHA-extraktionsteknologin. FCB är en världsledande teknologiutvecklare och producent av PHA, med organiskt avfall som råvara, och får med Bioextrax teknologier nu tillgång till en kostnadseffektiv extraktionsmetod för sin PHA. Licensavtalet är […]

Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag

Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med ett av världens största kemiföretag (topp-10 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 200 miljarder SEK) (”Kemiföretaget”). Kemiföretaget undersöker möjligheten att börja producera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Bakgrunden till utvärderingsprojektet är att Kemiföretaget sedan en tid har bedrivit […]

Rättelse av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

I pressmeddelandet "Uppskjuten avstämningsdag för uppdelningen av Bioextrax aktier", som publicerades tidigare idag den 12 juli, hänvisades felaktigt till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-etiketten skulle inte funnits med. För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta: Edvard Hall, VD Telefon: +46 73 626 76 43 E-post: edh@bioextrax.com    Om Bioextrax […]

Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av miljövänliga förpackningsmaterial

Bioextrax AB (publ) har påbörjat ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första steg i […]

Bioextrax invalt i styrelsen för Nordisk Bioplastförening genom VD Edvard Hall

Bioextrax har varit medlem i Nordisk Bioplastförening sedan 2019 och har genom VD Edvard Hall nu blivit invalda i styrelsen. Bioextrax har genom VD Edvard Hall valt att engagera sig aktivt i Nordisk Bioplastförningen för att kunna vara med och påverka diskursen kring bioplast på ett nordiskt och globalt plan. På så sätt vill Bioextrax […]