Bioextrax skriver licensavtal med Chematur Engineering

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) och Chematur Engineering AB har undertecknat ett licensavtal som ger Chematur Engineering AB exklusiv rätt att utlicensiera Bioextrax teknologi för produktion av PHBV, en typ av PHA. Det nu undertecknade avtalet följer det memorandum of understanding (”MoU”) som ingicks mellan Chematur Engineering AB och Bioextrax den 23 januari 2024. Chematur Engineering […]

Styrelseledamot lämnar styrelsen på egen begäran

Styrelseledamoten Mohammad H. A. Ibrahim har idag på egen begäran lämnat styrelsen i Bioextrax AB (publ). Bakgrunden till Mohammads beslut är personliga skäl. KontakterEdvard Hall, VDTelefon: +46 (0) 736 267 643E-post: edh@bioextrax.com Om ossBioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis […]

Bioextrax företrädesemission blev fulltecknad

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 9,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 18 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023, avslutades den 16 april 2024. 5 363 626 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 102,7 procent av Företrädesemissionen. Därmed behöver […]

Styrelsen i Bioextrax beslutar om en företrädesemission om cirka 9,4 MSEK

Styrelsen för Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 25 maj 2023, fattat beslut om att genomföra en nyemission av högst 5 220 331 aktier, motsvarande cirka 9,4 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,80 SEK per […]

Bioextrax skriver licensavtal med Konkan Speciality Polyproducts avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingick i januari 2023 ett memorandum of understanding (”MoU”) med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA. Bioextrax och Konkan Speciality Polyproducts har idag signerat ett licensavtal som reglerar de kommersiella villkoren för när Konkan Specialty Polyproducts har tagit sitt definitiva investeringsbeslut. Konkan […]

Bioextrax skriver långsiktigt utvecklingsavtal med godisproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det har ingått ett långsiktigt utvecklingsavtal (Joint Development Agreement, ”JDA”) med en godisproducent (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”). Detta är samma godisproducent som de senaste två åren har utvärderat Bioextrax PHA, och som i januari 2024 beställde ytterligare material från […]

Bioextrax erhåller besked om kommande godkännande av patent i USA

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det har erhållit ett ”notice of allowance” från det amerikanska patentverket, USPTO, avseende patentansökan för produktion av mikrofiber från fjädrar. Patentet kommer att vara giltigt till 2039. Patentansökan nr. 17/283,575 i USA gäller en ny och biobaserad process för produktion av keratinrika mikrofibrer från fjädrar. I korthet handlar det om […]

Bioextrax skalar upp tester med godisproducent

Bioextrax AB (publ.) meddelade i januari 2023 att det pågående utvärderingsprojektet avseende bioplasten PHA med en av världens största godisproducenter (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 30 miljarder USD) (”Godisproducenten”) hade tagits vidare till nästa fas. Denna fas är nu avslutad och utvärderad med gott resultat varför Godisproducenten har beslutat […]

Bioextrax skriver MoU med Chematur Engineering

Bioextrax AB (publ.) ingår ett memorandum of understanding (”MoU”) med Chematur Engineering AB (www.chematur.se) avseende en global och exklusiv rätt att utlicensiera Bioextrax teknologi för produktion av PHBV, en typ av PHA. Detta MoU är en icke-bindande avsiktsförklaring som, under förutsättningen att parterna kommer överens om alla villkor, senare ersätts av ett bindande avtal. Chematur […]

Amerikanskt företag säger upp avtal på grund av likviditetsbrist

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 6 september 2023 att ett amerikanskt företag hade valt att utnyttja en option i ett sedan tidigare ingånget licensavtal med Bioextrax. Det amerikanska företaget har nu informerat Bioextrax att det på grund av svårigheter att säkra finansiering tvingas avsluta avtalet. Det amerikanska företaget är ett nyetablerat produktutvecklingsföretaget med huvudsakling inriktning […]