Sista dagen för handel i teckningsoptionerna av serie TO3 i Bioextrax är idag, den 12 september 2023

Bioextrax AB (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) meddelar att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3 är idag den 12 september 2023. Lösenperioden för teckningsoptionerna löper till den 14 september 2023. Fem (5) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna två (2) nya aktier i Bioextrax till ett lösenpris om 2,80 SEK per aktie. Sammanfattning av instruktioner […]

Amerikanskt företag utnyttjar option för förlängd och utökad licens

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 15 juni 2023 att bolaget ingått ett licensavtal med en amerikansk start-up avseende licensiering av Bioextrax teknologier för produktion av PHA. Genom avtalet fick det amerikanska företaget en tidsbegränsad rätt till en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA för styva förpackningar i USA, Brasilien och Mexiko med […]

Bioextrax presenterar delårsrapport Q2 2023

Bioextrax AB (publ.) offentliggör sin delårsrapport för andra kvartalet 2023 torsdagen den 24 augusti 2023. Samma dag klockan 10:30 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Edvard Hall. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter. För att anmäla dig till webbkonferensen, […]

Bioextrax informerar om status i uppskalningsanläggningen

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) har som tidigare kommunicerats investerat i en uppskalningsanläggning för demonstration av bolagets teknologier. Då bolaget ofta får frågor kring dess installation och status ges härmed en kort uppdatering. Under 2022 identifierade ledningen i Bioextrax ett behov av tillgång till uppskalningskapacitet och framställning av provmaterial i större skala. I slutet av 2022 […]

Styrelseledamot i Bioextrax förvärvar ytterligare teckningsrätter

Bioextrax (publ.) ("Bioextrax") meddelar idag att styrelseledamot Fredrik Sjödin har förvärvat 124 038 teckningsrätter (TO3) i Bioextrax under perioden 20 juli till 24 juli. Transaktionerna gjordes till snittkursen 0,33 kr per teckningsrätt. Som tidigare kommunicerats förvärvade Fredrik Sjödin under perioden 26 juni till 6 juli 81 612 aktier och 228 520 teckningsrätter (TO3) i Bioextrax. […]

Bioextrax ingår licensavtal med amerikanskt företag avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) meddelade den 19 mars 2023 att bolaget ingått ett term sheet med en amerikansk start-up avseende licensiering av Bioextrax teknologier för produktion av PHA. Detta term sheet har nu ersatts av ett licensavtal som inleds med två optionsperioder. Genom avtalet får det amerikanska företaget rätt till en exklusiv licens för produktion av […]

Bioextrax säger upp avtal med Full Cycle Bioplastics

Bioextrax AB (publ.) (”Bioextrax”) ingick 2021 ett licensavtal med den amerikanska PHA-producenten Full Cycle Bioplastics (”Full Cycle”). I dagsläget bedömer Bioextrax ledning det som osannolikt att Full Cycle kommer kunna säkra den finansiering som krävs för att de ska kunna driva projektet vidare till kommersiell produktion. Ledningen har därför beslutat att säga upp avtalet med […]

Bioextrax erhåller innovationsbidrag från Vinnova

Den ansökan som Bioextrax lämnat in till Vinnova tillsammans med ett konsortium bestående av RISE (Research Institutes of Sweden), Stora Enso och Hoting Innovations har beviljats. Total projektbudget är ca 8 MSEK, varav totalt anslag är ca 4 MSEK. Bioextrax erhåller 0,15 MSEK av detta som stöd. Projektet i stort syftar till att utveckla högpresterande […]

Bioextrax ingår term sheet med amerikansk start-up avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingår ett term sheet med en amerikansk start-up avseende licensiering av Bioextrax teknologier för produktion av PHA. Detta term sheet är i sig bindande, men ska senare ersättas av ett licensavtal. Genom detta term sheet får det amerikanska företaget en option på en exklusiv licens för produktion av vissa typer av PHA […]

Bioextrax skriver MoU med indiskt företag avseende produktion av PHA

Bioextrax AB (publ.) ingår ett memorandum of understanding (”MoU”) med det indiska företaget Konkan Speciality Polyproducts (www.konspec.com) avseende licensiering av Bioextrax teknologi för produktion av PHA. Detta MoU är en icke-bindande avsiktsförklaring som, under förutsättningen att parterna kommer överens om kommersiella villkor, senare ersätts av ett licensavtal. Konkan Speciality Polyproducts (”Konspec”) är en indisk plastkompounderare […]